6

Text Box: Osnovni akordi

Akordi so istočasno zvenenje najmanj treh različnih tonov. Pri igranju  akordov se potrudimo, da s prsti   pravilno pritisnemo strune na polja. 

 

Akorde delimo na dure (VELIKE črke) in mole (male črke). Ti se še     razdelijo na septakord (dodamo številko 7). Kateri akordi spodaj narisani so duri in kateri moli?