7

Text Box: Takti in Ritmi

Z desno roko igramo ritem. Lahko uporabljamo trzalico ali pa brenkamo po kitari kar brez nje. Vsaka pesem se igra v določenem ritmu oz. taktu. Najbolj pogosti so 4/4 štiričetrtinski, 3/4 tričetrtinski, 2/4 dvočetrtinski in 6/8 šestosminski takti. Primer: 3/4 takt ima kot dobo četrtinko, v taktu so tri dobe.

Kaj pomenijo puščice?

poteg roke navzdol po   strunah v času ene dobe

poteg roke navzgor po strunah v času ene dobe

poteg roke navzdol po strunah v času dveh dob

poteg roke navzgor po strunah v času dveh dob