13

Pesem Siva pot je napisana v          D- duru, mi pa jo želimo spremeniti v C-dur.  Najprej poiščemo v originalnem besedilu vse možne akorde, ki jih bomo spremenili: D, h, A in G

Nato napišemo diatonično lestvico:

C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H

in obkrožimo sedanjo intonacijo ter intonacijo, v katero želimo spremeniti:

C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H.

vidimo, da je razdalja med akordoma za 2 poltona nazaj (to je naš ključ). Sedaj spremenimo še ostale akorde; h:

C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H.

Od H gremo dva poltona nazaj (ključ) in dobimo A. Ker pa je bil osnovni akord mol, bo novi prav tako mol. Torej je a.

 Gremo naprej; A...

C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H.

...gre v G in...

....ostane nam še G:

C, Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H.

G gre torej v  F.

Primer pesmi: Siva pot, v D-duru:

D                    h

Skoraj raj si, ti gorenjska

A              G            D

sive gore in zelene reke.

                        h

Tu življenje skriva svoj zaklad

A          

stara si kot sonce,

G                     D

mlajša kot pomlad.

 

        D             A

Siva pot vodi me

           h          G

kamor hoče srce...

Text Box: Zamenjava intonacije

Včasih se zgodi, da nam ni všeč intonacija pri  neki pesmi, bodisi je previsoka ali prenizka.  Intonacija je glasbena lega, v kateri igramo določeno lestvico in jo običajno določa prvi akord v pesmi. Intonacijo lahko spremenimo. Vse kar moramo poznati je diatonično lestvico in ključ.