8

Text Box: Lestvice

Poznamo 12 osnovnih tonov:

C, CIS, D, DIS, E, F, FIS, G, GIS, A, B, H.

Takšno razporeditev tonov imenujemo DIATONIČNA lestvica.

Če iz teh tonov izberemo ven le 7, dobimo dve najbolj uporabljeni lestvici:

a) DUROVA lestvica (npr C-durova: C, D, E, F, G, A, H, C). Spodnja slika prikazuje potek igranja durove lestvice.

b) MOLOVA lestvica (npr. a-molova: A, H, C, D, E, F, G, A)

Izberimo prvi ton na 5. polju in tako igramo A-durovo lestvico. Če izberemo za prvi ton 3. polje, pa igramo G-durovo lestvico. Durovih lestvic je toliko, kolikor je osnovnih tonov, torej 12.

Spet izberimo prvi ton na 5. polju: Igramo a-molovo lestvico. Če izberemo za prvi ton 3. polje, pa igramo g-molovo lestvico. Tudi molovih lestvic je 12! Igramo tako, da pritisnemo na strune zaporedno naraščajoče (od 1 do 8) ter padajoče (od 8 do 1). To je odličen trening za gibljivost prstov!

3. polje      4.            5.            6. polje    7. polje      8.polje

1. polje    2. polje    3.              4. polje     5. polje      6. polje