11

Text Box:  Ubiranje 
Cloud Callout:  3/4 takt:

B(123)(123)

B 3 (21)

Cloud Callout:    2/4 takt:     
Cloud Callout: Text Box: 4/4 takt:
Cloud Callout:    6/8 takt:

Ubiranje je način igranja kitare, kjer ne zaigraš »vseh« strun naenkrat, ampak po poljubnem zaporedju. Navadno najprej zaigraš bas (B) struno, potem pa še spodnje tri (s kazalcem zaigraš 3. struno, s sredincem 2. in s prstancem 1. struno). Številke v oklepaju (2 1) pomenijo, da se te strune igrajo skupaj.

B 2 3 1