2

Text Box: Nina
Text Box: Kazalo
Text Box: Kaj je kitara, str. 3
Text Box: Uglaševanje, str. 4 
Text Box: Osnovni akordi, str. Text Box: »Ubiranje, str. 11
Text Box: Takti in ritmi, str. Text Box: »Baré« akordi, str. 9
Text Box: Zoki
Text Box:   Piljenje tehnike, str. 10
Text Box: Posebni akordi, str. 12

Zamenjava intonacije, str. 13

Text Box: Igi
Text Box: Vlado
Text Box: Rey
Text Box: Gombač
Text Box: Simon
Text Box: Lestvice, str. Text Box: Džoni
Text Box: Sleš
Text Box: Bob
Text Box: Roger
Text Box: David
Text Box: Frenk
Text Box: Kaj so »tabsi«,
 str. 14
Text Box: Moja beležka, str.15
Text Box: Erik