5

Text Box: Pravilo petega polja

Imenujemo ga tako, ker uporabimo peto polje za preverbo višine strun. Postopek je napisan spodaj; na slikah je z rumeno barvo označena struna, katero jo uglašujemo.

1) Najprej uglasimo 6. struno (pomagaj si z drugo kitaro ali uglaševalcem). Vrtimo ključ 6. strune.

2) Sedaj pritisni na 6. struno (peto polje) in nato še prazno 5. struno (A). Če zvenita isto, sta struni uglašeni. Če pa nista, obračaj ključ 5. strune tako, da sta oba tona enaka.

3) Sedaj pritisni na 5. struno (peto polje) in nato še prazno 4. struno (D). Preveri, če zvenita isto ali pa obračaj  ključ 4. strune.

4) Podobno preverimo naprej...

5) Pazi! Pri uglaševanju 2. strune (B), pritisnemo 3. struno na 4. polju. Sedaj preveri, če zvenita isto ali pa obračaj  ključ 2. strune.

6) Pritisni še na 2. struno (peto polje) in nato še prazno 1. struno (E). Preveri, če zvenita isto ali pa obračaj  ključ 1. strune.